Kulttuuritalo

Vuodesta 1979 lähtien kotiseutuyhdistyksen kokoelmia on säilytetty Kulttuuritalossa, joka on 1800-luvulta peräisin oleva maalaistalo. Talossa voi tutustua lähinnä 1800-luvun ja 1900-luvun alun arkiesineisiin ja työkaluihin. Talossa on kotirintaman ja lottien sodanaikaista työtä esittelevä muistokamari.

Kulttuuritaloon kuuluvat päärakennuksen lisäksi kivinavetta ja piharakennukset latoineen, puuvajoineen ja vilja-aittoineen. Pihaan johtava portti rakennettiin elokuvaa varten, eikä se ole tyypillinen paikkakunnalle. Päärakennuksen takana on rakennus, joka on liitetty nurkistaan kuusikulmaisin salvoksin luultavasti alkuaan savupirtiksi 1600-luvulla.