Överpurmo Hembygdsförening r.f., som bildades 1970, vill väcka och bevara intresse för tidigare generationers arbetsredskap, arbetssätt och levnads förhållanden.