Sedan 1979 finns Överpurmo Hembygdsföreningens samlingar i Kulturgården, en bondgård från 1800-talet. Här kan man bekanta sig med främst vardagsföremål och arbetsredskap från 1800-talet och 1900-talets början. I Kulturgården finns även minneskammare över lottornas och hemmafrontens arbete under krigstiden.

Kulturgården består av mangårdsbyggnad, stenfähus samt uthuslänga med lada och lider samt en sädesbod. Porten som välkommnar besökaren in på gårdstunet uppfördes för en filminspelning och är inte typisk för dessa trakter. Bakom boningshuset finns bl.a. ett hus timrat med sexkantiga knutar, troligen ett rökpörte från 1600-talet.