Talko Kvällarna 2024

          Tisdagar från klockan 19.00 och framåt 

följ med minneslistan i Österbottens Tidning

 

Träffar

16.4.2024 kl 9.00 hugger vi törveveden i Överpurmo, bränsle för såg och korv för gubbar finns

 

Sommaren 2025 Talko inför tjärbränningen, hartning 

Sommar öppet

          Sommarsöndagar från medlet av juni till medlet av augusti