Talko Kvällarna 2023

          Tisdagar från klockan 19.00 och framåt 

följ med minneslistan i Österbottens Tidning

 

Träffar

14.3.2023 klockan 19.00 Årsmöte i Föuskällaren på Lassfolk

Tommy Olin som gäst

 

Sommaren 2023 Talko inför tjärbränningen, hartning 

Sommar öppet

          Sommarsöndagar från medlet av juni till medlet av augusti