I Forska fähuset intill Kulturgården invigdes år 2004 en utställning över 1900-talet. Utställningen är uppbyggd kring de tre böcker som purmobon älskade, nämligen Bibeln, bankboken och jordaboken (statens jordebok över markägarna). Den speglar traktens religiositet och gudsfruktan, men även människornas flit och strävan i kampen för ett tryggt uppehälle och en bättre materiell standard. Några glimtar från föreningens- och kulturlivet finns också samt en veteranhörna.
I museét finns en miniatyrmodell över Villbacka Gårdsgrupp på 1920- och -30-talet.