Tjärbränning

 

När det gäller gamla arbetssätt har tjärbränningen blivit något av Överpurmo Hembygdsföreningens varumärke. Tjära har bränt i tjärdalen invid Purmo skola vart tionde år sedan 1976.

Tjäran var förr ett eftertraktat impregneringsmedel och när efterfrågan på fartyg ökade, blev den en viktig exportvara. På 1870-talet exporterades 20 000 tunnor tjära (2,5 miljoner liter) per år från Jakobstads hamn! Till en tunna gick det åt 60-100 tallstammar.

Tjärbränning är en arbetsdryg syssla. Tallarna skall barkas flera år i rad för att ge kåda, sedan fällas, klyvas och torkas. När dalen sedan radats, täckts och tänts skall den brinna dygnet runt i drygt en vackas tid under ständig bevakning. Den första tjärtappningen kan ske efter ca tre dygn.