Tjärbränning 2026

Planeringen inför Överpurmo Hembygdsföreningens tjärbränning år 2026 har påbörjats. Nu är det dock upp till talko folket och frivilliga om det blir av. Sommaren 2021 är det dags att börja harta tallarna.

 

Vänligen meddela om intresse för ett mångårigt projekt med tjärbränning i fokus senast 1.5-21 åt Johan Eklöv 050-368 6228,

Asta Himmanen 050-3697331,

Gunilla Blomqvist 044-977 1178 eller 

Majvor Westström 050-365 0450